DESERT - MIESZANKA TRAW ODPORNYCH NA SUSZĘ

trawa trawnik polski desert baner
Mieszanka odporna na suszę, nie wymaga intensywnego podlewania posiadająca bardzo rozbudowany system korzeniowy sięgający na głębokość 50cm.  Posiada dużą odporność na deptanie i uszkodzenia mechaniczne

Przeznaczenie:

- Działki i tereny rekreacyjne

- Tereny intensywnie użytkowane ogrody, parki, i zieleńce

- Trawniki i boiska sportowe

- Tereny narażone na niedobór wody


DESERT PRO - MIESZANKA TRAW ODPORNYCH NA SUSZĘ

trawa trawnik polski desert profesional baner
Mieszanka odporna na suszę, nie wymaga intensywnego podlewania posiadająca bardzo rozbudowany system korzeniowy sięgający na głębokość 50cm.  Posiada dużą odporność na deptanie i uszkodzenia mechaniczne. Odporna na przejściowe niedobory azotu w warstwie wierzchniej.

Przeznaczenie:

- Działki i tereny rekreacyjne

- Tereny intensywnie użytkowane ogrody, parki, i zieleńce

- Trawniki i boiska sportowe

- Tereny narażone na niedobór wody

- Skarpy, wały rzeczne, tereny okresowo zalewane wodą


SPORT - MIESZANKA TRAW SPORTOWYCH

trawa trawnik polski sport baner
Mieszanka sportowa przeznaczona do do intensywnego użytkowania na boiska sportowe i place zabaw ,odporna na deptanie i uszkodzenia mechaniczne, wymaga częstego koszenia, toleruje niskie koszenie.

Przeznaczenie:

- Boiska sportowe, szkolne

- Przydomowe trawniki, intensywnie użytkowane

- Place zabaw

- Działki intensywnie użytkowane

- Pola golfowe


UNIVERSAL - MIESZANKA TRAW UNIWERSALNYCH

trawa trawnik polski universal baner
Mieszanka uniwersalna przeznaczona na trawniki przydomowe i osiedlowe. Dobrze znosi średniointensywne użytkowanie, odporna na zanieczyszczenia komunikacyjne, tworzy zwartą, intensywnie zieloną murawę. Polecana do produkcji trawników rolowanych.

Przeznaczenie:

- Tereny rekreacyjne

- Trawniki przydomowe i osiedlowe

- Polecana do produkcji traw rolowanych


GAZON - MIESZANKA TRAW OZDOBNYCH

trawa trawnik polski gazon baner
Mieszanka ozdobna przeznaczona na tereny reprezentacyjne, daje efekt trawnika dywanowego. Jest mieszanką wolno rosnącą, nie wymaga częstego koszenia. Dobrzez znosi małointensywne użytkowanie, tworzy gęstą darń.

Przeznaczenie:

- Tereny reprezentacyjne

- Trawniki przydomowe i osiedlowe

Royal Barenbrug GROUP
trawy gazonowe i pastewne BARENBRUG, trawy gazonowe i pastewne Trawnik Polski
trawniki ozdobne, rekreacyjne, sportowe, mieszanki pastwiskowe BG, Polska Łąka, porady przy zakładaniu i pielęgnacji trawnika
Sklep sieci GardenFlora Group © www.e-trawa.pl