UNIVERSAL - MIESZANKA TRAW UNIWERSALNYCHopakowanie produktu trawnik polski universalMieszanka uniwersalna przeznaczona na trawniki przydomowe i osiedlowe. Dobrze znosi średniointensywne użytkowanie, odporna na zanieczyszczenia komunikacyjne, tworzy zwartą, intensywnie zieloną murawę. Polecana do produkcji trawników rolowanych.

Przeznaczenie:

- Tereny rekreacyjne

- Trawniki przydomowe i osiedlowe

- Polecana do produkcji traw rolowanych


SPORT - MIESZANKA TRAW SPORTOWYCHopakowanie produktu trawnik polski sportMieszanka sportowa przeznaczona do do intensywnego użytkowania na boiska sportowe i place zabaw ,odporna na deptanie i uszkodzenia mechaniczne,  wymaga częstego koszenia,  toleruje niskie koszenie.

Przeznaczenie:

- Boiska sportowe, szkolne

- Przydomowe trawniki, intensywnie użytkowane 

- Place zabaw

- Działki intensywnie użytkowane

- Pola golfowe
GAZON - MIESZANKA TRAW OZDOBNYCHopakowanie produktu trawnik polski gazonMieszanka ozdobna przeznaczona na tereny reprezentacyjne, daje efekt trawnika dywanowego. Jest mieszanką wolno rosnącą, nie wymaga częstego koszenia. Dobrzez znosi małointensywne użytkowanie, tworzy gęstą darń.

Przeznaczenie:

- Tereny reprezentacyjne

- Trawniki przydomowe, osiedlowe
 

 

 
DESERT - MIESZANKA TRAW ODPORNYCH NA SUSZĘopakowanie produktu trawnik polski desertMieszanka odporna na suszę, nie wymaga intensywnego podlewania posiadająca bardzo rozbudowany system korzeniowy sięgający na głębokość 50cm.  Posiada dużą odporność na deptanie i uszkodzenia mechaniczne.

Przeznaczenie:

- Działki i tereny rekreacyjne

- Tereny intensywnie użytkowane ogrody, parki, i zieleńce

- Trawniki i boiska sportowe

- Tereny narażone na niedobór wody
 

 


DESERT PRO - MIESZANKA TRAW ODPORNYCH NA SUSZĘopakowanie produktu trawnik polski desert proMieszanka odporna na suszę, nie wymaga intensywnego podlewania posiadająca bardzo rozbudowany system korzeniowy sięgający na głębokość 50cm.  Posiada dużą odporność na deptanie i uszkodzenia mechaniczne. Odporna na przejściowe niedobory azotu w warstwie wierzchniej.

 Przeznaczenie:

- Działki i tereny rekreacyjne

- Tereny intensywnie użytkowane ogrody, parki i zieleńce

- Trawniki i boiska sportowe

- Tereny narażone na niedobór wody

- Skarpy, wały rzeczne, tereny okresowo zalewane wodą

Royal Barenbrug GROUP
trawy gazonowe i pastewne BARENBRUG, trawy gazonowe i pastewne Trawnik Polski
trawniki ozdobne, rekreacyjne, sportowe, mieszanki pastwiskowe BG, Polska Łąka, porady przy zakładaniu i pielęgnacji trawnika
Sklep sieci GardenFlora Group © www.e-trawa.pl